Doradztwo

Nasz zespół prowadzi usługi na zlecenie w następujących obszarach:

dla Wspólnot Mieszkaniowych :

  1. racjonalizacja kosztów utrzymania nieruchomości
  2. audyt księgowy
  3. audyt prawny
  4. prowadzenie Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych (w tym przygotowanie niezbędnych Uchwał, Zawiadomień)

dla Mieszkańców Wspólnot:

  1. reprezentujemy Właściciela lokalu przed firmami dostarczającymi media do lokalu na podstawie Pełnomocnictwa (przepisujemy umowy w RWE, MPWiK, gazowni itp.)

dla Developerów:

  1. wspłpraca z dostarczycielami  mediów do nieruchomości (woda, prąd, gaz)
  2. reprezentacja Zleceniodawcy przed Urzędami
  3. prowadzenie procedyry wyodrebnienia lokali (uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokalu) 
  4. prowadzenie rozliczeń z mieszkańcami
  5. wyliczanie udziałów w budynku, nieruchomości